[email protected]    (+374) 44 60-40-80
    0

Գործընկեր դառնալու 3 պատճառ

Ծանոթացե՛ք ամբողջական առաջարկին

Դարձե՛ք ծրագրի գործընկեր

Գրանցվեք հարթակում և դարձեք առավել ճանաչելի հազարավոր ճանապարհորդների շրջանում։

Հաճախ Տրվող Հարցեր

  Ի՞նչ տարբերություն Կոմերցիոն գործընկերոջ և Տեղեկատվական գործընկերոջ միջև։

Դուք կարող եք գրանցվել կայքում որպես <<Կոմերցիոն գործընկեր>> կամ <<Տեղեկատվական գործընկեր>>։ Տեղեկատվական գործընկերը ներկայացնում է իր ծառայությունները առանց վաճառք կազմակերպելու, իսկ Կոմերցիոն գործընկերոջ կողմից առաջարկվող ծառայությունները վաճառվում են հարթակում՝ ապահովելով եկամտի աճ։

  Ինչպե՞ս է մուտքագրվում ծառայության վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

Կախված գործընկերոջ տեսակից՝ տրամադրվում է իր ծառայությունների մուտքագրմանը համապատասխան հարթակ։ Հարթակում տեղեկատվության մուտքագրումը պարզ է, համապատասխան բաժնում Դուք կարող եք տեսնել նաև ուղեցույց։

  Ինչպե՞ս է կատարվելու վճարումը։

Վճարումն իրականացվում է միայն Կոմերցիոն գործընկերներին, քանի որ միայն նրանք կարող են վաճառք իրականացնել կայքում: Կազմակերպությունը Կոմերցիոն գործընկերոջն է փոխանցում համապատասխան դրամական միջոցներ՝ յուրաքանչյուր ամսվա համար վաճառված ծառայությունների քանակին համապատասխան ամսական հաշվետվության և հաշիվ-ապրանքագրի հիման վրա:

  Ի՞նչպես են կարգավորվում չեղարկումները։

Ծառայությունները կարող են չեղարկվել գործընկերոջ և հաճախորդի կողմից։ Չեղարկումների, փոխհատուցումների, վճարումների և այլ դրույթները կարգավորվում են Հրապարակային պայմանագրով։

  Ո՞վ է կատարում կազմակերպության մասին տեղեկատվության մուտքագրումը։

Կազմակերպության, ինչպես նաև առաջարկվող ծառայությունների մուտքագրումը կատարում է բացառապես գործընկերոջ կողմից լիազորված ներկայացուցիչը։ Կազմակերպությունը, գործընկերոջ կողմից մուտքագրված ծառայությունը հաստատելուց առաջ, կատարում է ուղղումներ։

  Ինչպե՞ս է կատարվում հաճախորդների այցելությունները։

Հաճախորդը ներկայացնում է QR կոդ, ինչը սքանավորելուց հետո, Կոմերցիոն գործընկերոջ ներկայացուցիչը տրամադրում է պայմանագրով սահմանված զեղչը կամ անվճար մուտքը։

Messages {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}